'; // } $my_links=array(); //gotowe linki // echo "path_cat_id".$path_cat_id; if(is_numeric(path_cat_id)) {$cat_obj=taxonomy_get_term(path_cat_id); } // var_dump(debug_backtrace()); // print_r($node); $my_nodes=taxonomy_node_get_terms($node->nid); // pobieramy treminy powiązane z aktualnym węzłem // print_r($my_nodes); $my_tids=array(); $catTreeNew=Array(); foreach($my_nodes as $vocabulary) {if ($vocabulary->vid==1) {$language_name=$vocabulary->name; // echo 'language_name'.$language_name; $my_tids[]=$vocabulary->tid; switch ($language_name){ case'angielski': $locale='en'; break; case'polski': $locale='pl'; break; case'niemiecki': $locale='de'; break; } } elseif($vocabulary->vid==2) // jesli jestemy w słowniku kategorii { $catTree=taxonomy_get_tree($vocabulary->vid,$vocabulary->tid); $catTreeNew[$currentCatId]=$vocabulary->name; // $SubCategories=taxonomy_get_children($vocabulary->tid,$vocabulary->vid); if (count($catTree)>=1) //jesli mamy podkategorie wyswietlamy linki podakategorii zamiast wezlow {$my_links[]=l($vocabulary->name,"taxonomy/term/$vocabulary->tid", array('title' =>$vocabulary->name)); foreach($catTree as $SubCat) /////TODO chcemy tylko jednego rodzica najwyżesgo poziomu {$catTreeNew[$SubCat->tid]=$SubCat->name; // $catTreeNew[$SubCat->tid]['parents']=$SubCat->parents; $hasParents=false; foreach ($SubCat->parents as $parents=>$parentID) { if (array_key_exists($parentID,$catTreeNew)) //mozemy chyba tak dlatego ze jestetsmy juz w podkategorii {//echo '$parentID:='.$parentID; $tid_id=$SubCat->tid; // echo '$tid_id:='.$tid_id; //$catTreeNew[$parentID]['children'];$SubCat->name; if (!is_array($catTreeNew[$parentID]['children'])) {$catTreeNew[$parentID]['children']=Array($tid_id=>$SubCat->name); } else {$catTreeNew[$parentID]['children'][$tid_id]=$SubCat->name; } $hasParents=true; } } if ($hasParents) {unset($catTreeNew[$SubCat->tid]); } //$my_links[]=l($SubCat->name,"taxonomy/term/$SubCat->tid", array('title' =>$SubCat->title)); } $my_tids[]=$vocabulary->tid; } else {$my_tids[]=$vocabulary->tid;} /* if(is_array($catTreeNew)) {foreach($catTreeNew as $catId=>$cattemp) {if (array_key_exists($catId,)) { } } } */ // echo 'catTreeNew:::'; // print_r($catTreeNew); // echo "currentCatId".$currentCatId; // echo 'catTree:::'; // print_r($catTree); // echo 'end catTree:::'; } } $filelinks_top=''; if (is_array($node->files)) {foreach ($node->files as $thefile) {$filelinks_top.='

'.$thefile->description.'

';} } // $category_name_translated=trans_local($category_name,$locale); // $category_name_translated=$category_name; //#### nodes ktore nalezą do wszystkich $my_tids $related_nodes=taxonomy_select_nodes($my_tids, 'and', 0, false); if (db_num_rows($related_nodes) > 0) { while ($my_node = db_fetch_object($related_nodes)) { //$my_links[]=l($my_node->title,"node/$my_node->nid", array('title' => $my_node->title), 'class' => 'top_menu'); $link_title=t($my_node->title); $my_links[]=l($my_node->title,"node/$my_node->nid", array('title' =>$my_node->title)); //linki do artykolow } } ?> Kontakt | One Brain
module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?>
module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?>
 

Kontakt

Centrum Rozwoju Holistycznego

Gabinet Psychologiczny

Eliza Małgorzata Kurowska

wieś Młyńsko 58

59-620 Gryfów Śląski

powiat lwówecki, woj. dolnośląskie

tel. +48 503 142 690,  +48 75 75 41 404

e-mail: elizakurowska@gmail.com 

            holcentrum@gmail.com  (zgłoszenia na kursy)

 

 

Dane firmowe:

Centrum Rozwoju Holistycznego

wieś Młyńsko 58

59-620 Gryfów Śląski

tel. +48 503 142 690

+48 757541404

NIP: 611-150-36-06

Regon: 020414401 

 

 

UWAGA! ZMIANA NAZWY I RACHUNKU BANKOWEGO.

 

AKTUALNE KONTO

Nazwa konta:  Eliza  Kurowska Centrum Rozwoju Holistycznego

                    Bank BGŻ S.A.

nr rachunku:  78 2030 0045 1110 0000 0357 3830

 

 

 

DOJAZD DO GABINETU:

 

- samochodem:

Z Jeleniej Góry proszę kierować się w kierunku Zgorzelca. Za wsią Chmieleń w miejscowości Krzewie Wielkie proszę skręcić w lewo w kierunku Mirska, Świeradowa. W pierwszej miejscowości Proszówka przy pałacu proszę skręcić w lewo na Młyńsko.

 

W Młyńsku, jadąc główną drogą (aczkolwiek lekko krętą) , miną Państwo po prawej stronie czerwony napis WAGA. Dom nr 58 jest trzecim po prawej stronie.

 

Z Wrocławia należy jechać autostradą w kierunku Legnicy, Bolesławca, Zgorzelca. Zjazd z autostrady na Złotoryję (kolejny za zjazdem na Legnicę). Następnie proszę się kierować na Złotoryję, Lwówek Śląski, Gryfów Śląski.  Z Gryfowa w kierunku Jeleniej Góry. Na skrzyżowaniu w miejscowości Krzewie Wielkie należy skręcić w prawo w kierunku Mirska, Świeradowa. W miejscowości Proszówka przy pałacu proszę skręcić w lewo. 

W Młyńsku, jadąc główną drogą (aczkolwiek lekko krętą) , miną Państwo po prawej stronie czerwony napis WAGA. Dom nr 58 jest trzecim po prawej stronie.

 

- środkami transportu PKP i PKS:

PKP - kursuje pociąg z Jeleniej Góry do Młyńska lub z kierunku przeciwnego - z Gryfowa do Młyńska.

 

PKS- jeśli dostaną się Pańswto autobusem do Gryfowa Śląskiego lub Mirska ,  zapewniamy transport do Młyńska. 

 
design ::: J&J.Kurowscy