'; // } $my_links=array(); //gotowe linki // echo "path_cat_id".$path_cat_id; if(is_numeric(path_cat_id)) {$cat_obj=taxonomy_get_term(path_cat_id); } // var_dump(debug_backtrace()); // print_r($node); $my_nodes=taxonomy_node_get_terms($node->nid); // pobieramy treminy powiązane z aktualnym węzłem // print_r($my_nodes); $my_tids=array(); $catTreeNew=Array(); foreach($my_nodes as $vocabulary) {if ($vocabulary->vid==1) {$language_name=$vocabulary->name; // echo 'language_name'.$language_name; $my_tids[]=$vocabulary->tid; switch ($language_name){ case'angielski': $locale='en'; break; case'polski': $locale='pl'; break; case'niemiecki': $locale='de'; break; } } elseif($vocabulary->vid==2) // jesli jestemy w słowniku kategorii { $catTree=taxonomy_get_tree($vocabulary->vid,$vocabulary->tid); $catTreeNew[$currentCatId]=$vocabulary->name; // $SubCategories=taxonomy_get_children($vocabulary->tid,$vocabulary->vid); if (count($catTree)>=1) //jesli mamy podkategorie wyswietlamy linki podakategorii zamiast wezlow {$my_links[]=l($vocabulary->name,"taxonomy/term/$vocabulary->tid", array('title' =>$vocabulary->name)); foreach($catTree as $SubCat) /////TODO chcemy tylko jednego rodzica najwyżesgo poziomu {$catTreeNew[$SubCat->tid]=$SubCat->name; // $catTreeNew[$SubCat->tid]['parents']=$SubCat->parents; $hasParents=false; foreach ($SubCat->parents as $parents=>$parentID) { if (array_key_exists($parentID,$catTreeNew)) //mozemy chyba tak dlatego ze jestetsmy juz w podkategorii {//echo '$parentID:='.$parentID; $tid_id=$SubCat->tid; // echo '$tid_id:='.$tid_id; //$catTreeNew[$parentID]['children'];$SubCat->name; if (!is_array($catTreeNew[$parentID]['children'])) {$catTreeNew[$parentID]['children']=Array($tid_id=>$SubCat->name); } else {$catTreeNew[$parentID]['children'][$tid_id]=$SubCat->name; } $hasParents=true; } } if ($hasParents) {unset($catTreeNew[$SubCat->tid]); } //$my_links[]=l($SubCat->name,"taxonomy/term/$SubCat->tid", array('title' =>$SubCat->title)); } $my_tids[]=$vocabulary->tid; } else {$my_tids[]=$vocabulary->tid;} /* if(is_array($catTreeNew)) {foreach($catTreeNew as $catId=>$cattemp) {if (array_key_exists($catId,)) { } } } */ // echo 'catTreeNew:::'; // print_r($catTreeNew); // echo "currentCatId".$currentCatId; // echo 'catTree:::'; // print_r($catTree); // echo 'end catTree:::'; } } $filelinks_top=''; if (is_array($node->files)) {foreach ($node->files as $thefile) {$filelinks_top.='

'.$thefile->description.'

';} } // $category_name_translated=trans_local($category_name,$locale); // $category_name_translated=$category_name; //#### nodes ktore nalezą do wszystkich $my_tids $related_nodes=taxonomy_select_nodes($my_tids, 'and', 0, false); if (db_num_rows($related_nodes) > 0) { while ($my_node = db_fetch_object($related_nodes)) { //$my_links[]=l($my_node->title,"node/$my_node->nid", array('title' => $my_node->title), 'class' => 'top_menu'); $link_title=t($my_node->title); $my_links[]=l($my_node->title,"node/$my_node->nid", array('title' =>$my_node->title)); //linki do artykolow } } ?> Harmonogram kursów | One Brain
module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?>
module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?>
 

Harmonogram kursów

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na certyfikowane przez Three in One Concepts kursy Metody One Brain do CENTRUM ROZWOJU HOLISTYCZNEGO W MŁYŃSKU.

 

Miejsce prowadzenia szkoleń:

Centrum Rozwoju Holistycznego

wieś Młyńsko 58

59-620 Gryfów Śląski

 

lub inne miejsca, które są wskazane przy konkretnym szkoleniu. (szczegóły dotyczące dojazdu i możliwości zakwaterowania znajdą Państwo w zakładkach "kontakt" i "dla przyjezdnych")

 

Aby zapewnić wszystkim zainteresowanym materiały (drukowane są za granicą), chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić NAJPÓŹNIEJ NA MIESIĄC PRZED PLANOWANYM TERMINEM. (Bierzemy pod uwagę tych, którzy zdecydują się w ostatniej chwili i zamawiamy większą ilość skryptów, jednakże prosimy o deklarację odpowiednio wcześnie.)

Państwa zgłoszenia przyjmujemy:

- telefonicznie:  Eliza M. Kurowska  tel. +48 503 142 690

                                                                +48 757541404,

- mailowo:         holcentrum@gmail.com

- pocztą tradycyjną:

                         Centrum Rozwoju Holistycznego

                         Młyńsko 58

                         59-620 Gryfów Śląski

 

 

 

 

   HARMONOGRAM  WSZYSTKICH  

KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ

CENTRUM ROZWOJU HOLISTYCZNEGO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KONFERENCJE

WYKŁADY I PRELEKCJE NA TEMAT METODY ONE BRAIN 

 

 

 

 

 

  HARMONOGRAM KURSÓW NA ROK 2018

CENTRUM ROZWOJU HOLISTYCZNEGO - MŁYŃSKO 

 

 


 

 

          WAKACYJNE SPOTKANIE Z METODĄ ONE BRAIN 

1. 03-04 lipca 2018- Narzędzia Profesji- 1 stopień 

 

2. 06-08 lipca 2018- Kurs Podstawowy One Brain- 2 stopień

 

 

3.  04-05 sierpnia 2018- KURS RYSUNKU

 

4. 30 sierpnia-02 września- Kurs Związki w zagrożeniu - 7 stopień 

 

5. 13-16 września 2018- Kod Ciała- 3 stopień

 

6. 22-23 września 2018- Warsztaty superwizyjne dla Absolwentów 7 stopnia 

 

7. 27-30  września 2018- Głośniejsze niż Słowa- 5 stopień

 

8. 13-14 października 2018- Narzędzia Profesji- 1 stopień

 

9. 27-28 października 2018- Warsztaty superwizyjne - Praca z                                                  dzieckiem i przez pośrednika 

10. 08-11 listopada 2018- Strukturalna Neurologia- 6 stopień

 

11. 15-18.11  listopada 2018-Kurs One Brain dla Zaawansowanych-4st.

 

12. 24-25 listopada- Warsztaty superwizyjne po 4 stopniu 

 

13.  07-09 grudnia 2018 - Kurs Podstawowy One Brain- 2 stopień 

 

 

 

 

 

 

 

 SZCZEGÓŁOWY OPIS KURSÓW

 

 

 

   

 WAKACYJNE SPOTKANIE Z METODĄ ONE BRAIN- MŁYŃSKO

 

                       

        1 STOPIEŃ - NARZĘDZIA PROFESJI-  03-04 LIPCA 2018

    2 STOPIEŃ - KURS PODSTAWOWY OB- 06-08 LIPCA 2017 

 

 

 

03-04 LIPCA  2018

NARZĘDZIA PROFESJI - TOOLS OF THE TRADE - 1 STOPIEŃ

                         

Kurs Narzędzia Profesji  to najważniejszy stopień w całej ścieżce szkoleniowej One Brain. Podczas tego kursu zapoznają się Państwo z technikami Metody One Brain, które wykorzystywane są w procesie odblokowania i na wszystkich kolejnych kursach. Poznają Państwo test mięśniowy, Barometr Zachowania - mapę negatywnych stanów emocjonalnych i pozytywnych stanów umysłu, proces odblokowania emocjonalnego stresu na linii życia. Nauczą się też Państwo technik pracy ze stresem, które można wykorzystywać pomagając sobie lub innym. Poznają Państwo także zasady działania mózgu podczas stresu i jakie to ma konsekwencje dla naszego zdrowia i zachowania.

Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób można zamienić strach, ograniczenia i "nie-zdolności" w to, czego naprawdę pragniemy w swoim życiu, jak sprawić, by żyło nam się lepiej, jak zacząć zmieniać swoje życie. 

 

TERMIN03-04 LIPCA 2018  (wtorek, środa)

 

MIEJSCE:  MŁYŃSKO 58

                 CENTRUM ROZWOJU HOLISTYCZNEGO

         

                 Zgłoszenia przyjmuje:

 

                 Eliza M. Kurowska- Centrum Rozwoju Holistycznego-

nr tel. 503142690, 757541404

e-mail: holcentrum@gmail.com

 

CZAS: 9.00 - 18.00, przerwa obiadowa 13.30-15.00

 

CENA850 zł

           Przy wpłacie zaliczki 200 zł do dnia 31.05.2018.

 

Po 31.05.2018950 zł

 

    Konto: Eliza Kurowska

               CENTRUM ROZWOJU HOLISTYCZNEGO

            Młyńsko 58, 59-620 Gryfów Śląski 

         BANK PKO BP S.A.

         56 1020 2124 0000 8402 0172 7668

 

W cenę wliczony jest koszt szkolenia, materiałów.

 

W czasie kursu organizator zapewnia napoje i poczęstunek.

 

CENA DLA POWTARZAJĄCYCH500  

 

 

 

 

 

06-08 LIPCA 2018

KURS PODSTAWOWY ONE BRAIN - JEDNOLITY MÓZG -

BASIC ONE BRAIN - 2 STOPIEŃ

 

Kurs Podstawowy One Brain służy pogłębieniu podstawowych technik One Brain. Na tym seminarium poznają Państwo przyczyny niezdolności uczenia się. Niektórzy z nas uważają, że już nie muszą się uczyć, bowiem czas szkoły dawno minął. Biorąc pod uwagę funkcje mózgu, proces uczenia się jest nieodłącznym elementem naszego funkcjonowania i korzystamy z tej zdolności przez całe życie. Niektórzy ludzie nie wierzą w to, że mogą poprawić lub rozwinąć zdolność uczenia się. Nasz mózg jest niezwykle doskonałym narzędziem i jeżeli obie półkule mózgowe ze sobą współpracują harmonijnie i jesteśmy pozbawieni stresu, uczenie się może być bardzo przyjemne, łatwe, skuteczne, a nawet sprawiać radość.

Uwolnienie stresu, którego doświadczyliśmy jako dzieci podczas uczenia się, przywraca potencjał mózgu i pozwala na jego efektywne wykorzystywanie.

Podczas kursu poznają Państwo techniki integrujące obie półkule mózgowe. Odblokują Państwo czytanie, pisanie, liczenie, koncentrację, naukę języków obcych, prowadzenie samochodu, itp., lecz co najważniejsze - odblokują Państwo UCZENIE SIĘ ŻYCIA. Zablokowana zdolność uczenia się z tego, co się nam przydarza, zrozumienie błędu i wykorzystanie go jako narzędzia do zmiany, to bardzo ważna umiejętność pozwalająca budować spokojne życie.

Drugi stopień pozwala nam poznać siebie i pomóc sobie czuć się lepiej.

 

TERMIN06-08 LIPCA  2018 (piątek, sobota, niedziela)

 

MIEJSCEMŁYŃSKO 58

                 CENTRUM ROZWOJU HOLISTYCZNEGO

 


Zgłoszenia przyjmują:


Eliza M. Kurowska- Centrum Rozwoju Holistycznego-

nr tel. 503142690

                                                                  e-mail: holcentrum@gmail.com

 

             

CZAS: 9.00 - 18.00, przerwa obiadowa 13.30-15.00

 

CENA1250 zł

            Przy wpłacie zaliczki 300 zł do dnia 31.05.2018.

 

Po 31.05.20171350 ZŁ

 


Konto: 

Eliza Kurowska 

CENTRUM ROZWOJU HOLISTYCZNEGO

Młyńsko 58, 59-620 Gryfów Śląski

BANK PKO BP S.A.

56 1020 2124 0000 8402 0172 7668

 

W cenę wliczony jest koszt szkolenia, materiałów, certyfikatu.

W czasie kursu organizator zapewnia napoje i poczęstunek.

 

CENA DLA POWTARZAJĄCYCH700 zł 

 

 

 

 

 04-05 sierpnia 2018

KURS RYSUNKU OŁÓWKIEM 

MŁYŃSKO 

 

UCZESTNICY KURSU PRZYGOTOWUJĄ WŁASNĄ FOTOGRAFIĘ PORTRETOWĄ W FORMACIE A4- CZARNO-BIAŁĄ- WYKONANĄ U FOTOGRAFA. (Wydruki z drukarki znacznie utrudniaja naukę, ponieważ zdjęcia nie są ostre!).

 

Jakie korzyści daje kurs rysowania prawą półkulą mózgową?

 

Kurs jest dla tych, którzy chcą się nauczyć:

- przełączyć się z myślenia logicznego na myślenie twórcze i uświadomić sobie korzystanie z trybu postrzegania prawą półkulą mózgową;

- nauczyć się jednej z form relaksacji;

- pomóc sobie wyzwolić drzemiące wewnątrz zdolności i chęci tworzenia;

-  wierzyć samemu sobie, w swoje nieograniczone możliwości i zdolności;

- widzieć świat takim, jakim w rzeczywistości jest;

- że ten kto chce, może wszystko;

- przygotować do nauki w szkołach artystycznych.

 

Na kursie rysunku, oprócz rysowania, będziemy:

- pracowac ze sobą,

- patrzeć na siebie,

- poznawać siebie. 

 

Podczas kursu pracujemy technikami otwierającymi postrzeganie prawopółkulowe. Uczymy się postrzegania: konturu, kształtu, linii, przestrzeni pozytywowych i negatywowych, przestrzeni, proporcji pomiędzy przestrzeniami, światła i cienia.

W czasie pierwszych dwóch dni rysujemy portret z profilu i z przodu, poznając wszystkie techniki rysowania ołówkiem. 

Efekty dwudniowej pracy zaskakują każdego, kto uczestniczy w kursie!

 

TERMIN: 04-05  sierpnia 2018 (sobota, niedziela)

 

 

MIEJSCE: Centrum Rozwoju Holistycznego

               Młyńsko 58

               59-620 Gryfów Śląski 

CZAS: 9.00- 18.00, przerwa obiadowa 13.30-14.30.

 

CENA: 690 zł 

 

 

Rezerwacja miejsca na kursie odbywa się poprzez wpłatę zaliczki po zgłoszeniu w wysokości  150 zł, najpóźniej  do dnia 20.07.2018.

 

Nazwa konta:  Eliza  Kurowska Centrum Rozwoju Holistycznego

                    Bank BGŻ S.A.

nr rachunku:  78 2030 0045 1110 0000 0357 3830 

 

 

 

30 SIERPNIA-02 WRZEŚNIA  2018

ZWIĄZKI W ZAGROŻENIU- RELATIOSHIPS IN JEOPARDY

- 7 STOPIEŃ

 

Kurs Związki w Zagrożeniu oferuje głębokie uświadomienie i odblokowanie wzorców zachowania w związkach. Rodzice, przodkowie, autorytety, przyjaciele, partnerzy, małżonkowie, dzieci, Bóg- bóg,  środowisko, przestrzeń (dom, świat, wszechświat) … Żyjemy we wzajemnych relacjach i tym relacjom będą się Państwo przyglądać podczas kursu Związki w Zagrożeniu. Niezwykle odkrywczy, głęboko transformujący program kursu pozwoli Państwu zrozumieć i przejąć odpowiedzialność za własne spełnienie, za spełnienie w relacjach i za życie w zgodzie z sobą.

TERMIN: 30 SIERPNIA- 02 WRZEŚNIA 2018 (czwartek- niedziela)

 

MIEJSCE: Centrum Rozwoju Holistycznego  Młyńsko 58

                tel. 757541404, 503142690, holcentrum@gmail.com

 

CZAS: 9.00 - 18.00, przerwa obiadowa 13.30-15.00

 

CENA: do dnia 20 LIPCA 2018r.  1600 zł

          wpłata zaliczki 400 zł do dnia 20.07.2018.

 

Konto: CENTRUM ROZWOJU HOLISTYCZNEGO

           Eliza M. Kurowska

           Młyńsko 58, 59-620 Gryfów Śląski

           BANK PKO BP S.A.

           56 1020 2124 0000 8402 0172 7668

 

           po 20 LIPCA 2017 - 1800 zł

           wpłata zaliczki 400 zł do dnia 24.08.2018.

 

W cenę wliczony jest koszt szkolenia, materiałów.

 

W czasie kursu organizator zapewnia napoje i poczęstunek.

 

CENA DLA POWTARZAJĄCYCH: 900 zł 

 

 

 

 

 

                        13-16 WRZEŚNIA 2018

          KOD CIAŁA - UNDER THE CODE- 3 STOPIEŃ

 

Czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek nad tym, dlaczego w relacji z jedną osobą czują się Państwo spokojni i pewni siebie, a w relacji z kimś innym wycofują się i unikają konfrontacji? Czy dostrzegają Państwo różnice w wyglądzie swoim i innych ludzi? Czy wiedzą Państwo, że to, jak Państwo wyglądają, determinuje Państwa zachowanie, myślenie i reakcje emocjonalne na bodźce środowiska? 

Kurs Kod Ciała wprowadza nas w pasjonującą przestrzeń poznawania samego siebie, własnych struktur, które tworzą nasze Instynktowne Indywidualne Ja, które określa esencjalny cel naszego życia. To, czy jesteśmy stworzeni do bycia aktorem, menadżerem, terapeutą czy mówcą, to, czy naszą naturą jest myślenie, czy działanie, czy łatwiej jest nam być organizatorem czy artystą - to wszystko wyjaśni kurs One Brain- KOD CIAŁA. 

Zajmujemy się na nim genetyką zachowania, a wiedza, jaką Państwo posiądą, jest nieosiągalna w żadnym innym źródle informacji. Ponadto dzięki niej zrozumieją Państwo nie tylko samych siebie, ale swoich bliskich, współpracowników, ludzi, którzy są ważni w Państwa życiu. 

 

TERMIN: 13-16 WRZEŚNIA 2018

MIEJSCE: Centrum Rozwoju Holistycznego,  Młyńsko 58

                tel. 757541404, 503142690, holcentrum@gmail.com

 

CZAS: 9.00 - 18.00, przerwa obiadowa 13.30-15.00

       

CENA: 1500 zł

            Przy wpłacie zaliczki 400 zł do dnia 31.07.2018 r.

 

Po 31.07.2018 - 1700 zł

 

 Konto: Eliza M. Kurowska

            CENTRUM ROZWOJU HOLISTYCZNEGO

            Młyńsko 58, 59-620 Gryfów Śląski 

BANK PKO BP S.A.

56 1020 2124 0000 8402 0172 7668

 

          

W cenę wliczony jest koszt szkolenia, materiałów, certyfikatu. 

W czasie kursu organizator zapewnia napoje i poczęstunek.

 

CENA DLA POWTARZAJĄCYCH850  

 

 

 

 

 22-23 WRZEŚNIA 2018


WARSZTATY SUPERWIZYJNE DLA ABSOLWENTÓW

7 STOPNIA

 

Warsztaty skierowane są do osób, które ukończyły siódmy stopień One Brain.

 

TERMIN: 22-23 WRZEŚNIA 2018 (sobota, niedziela)

 

MIEJSCE: Centrum Rozwoju Holistycznego  Młyńsko 58

                 tel. 757541404, 503142690,  holcentrum@gmail.com 

 

CZAS: SOBOTA: 9.00 - 18.00, przerwa obiadowa 13.30-15.00

          NIEDZIELA: 9.00- 18.00, przerwa obiadowa 13.30-15.00

 

CENA:  650 zł

           wpłata zaliczki 100 zł do dnia 31.08.2018.

 

 Konto: Eliza M. Kurowska

           CENTRUM ROZWOJU HOLISTYCZNEGO

           Młyńsko 58, 59-620 Gryfów Śląski 

BANK PKO BP S.A.

56 1020 2124 0000 8402 0172 7668

 

W czasie kursu organizator zapewnia napoje i poczęstunek.

 

 

 

 

 

27-30 WRZEŚNIA 2018

GŁOŚNIEJSZE OD SŁÓW- LAUDER THAN WORDS- 5 STOPIEŃ

                         

Ze skryptu "Głośniejsze od słów":

"Twoje instynktowne indywidualne JA różni się od tego, w co wierzysz, że jesteś. Twoje instynktowne indywidualne JA istnieje od twojego poczęcia i determinuje twoje podstawowe reakcje na życie aż do chwili twojej śmierci. Jest tym, kim naprawdę JESTEŚ.

 

Instynktowna indywidualność odzwierciedla całą strukturę mózgu, tak jak struktura mózgu odzwierciedla całą strukturę ciała. Dzięki temu nie ma żadnych emocji, a tylko ustalone reakcje na emocje. Jej językiem jest pozytywna automatyczna akcja, skierowana na osiągnięcie celu, którym są własne cele struktury.

 

Ponieważ instynktowna indywidualność istnieje w każdej komórce naszego ciała, nie można jej w żaden sposób przeszkodzić, aby działała, chociaż możemy ją NEGOWAĆ. Każda jej struktura prowadzi nas do swoistych celów, swoistych działań i pewnego modelu, schematu reakcji na doświadczenia życiowe.

 

Nasze instynktowne indywidualne JA jest naszym automatycznym pilotem; kieruje nas do osiągania celów, który możemy osiągnąć tylko jako indywidualności, którymi jesteśmy. Jest odciskiem sensu naszego życia; jest to także modus operandi osiągnięcia tego sensu.

 

O tym „JAK” poznać własne instynktowne indywidualne JA są Struktury/ Funkcje."

 

 

TERMIN: 27-30 WRZEŚNIA 2018 (czwartek, piątek, sobota, niedziela)

 

MIEJSCE: 

CENTRUM ROZWOJU HOLISTYCZNEGO  MŁYŃSKO 58

                 

 Zgłoszenia przyjmuje:

                 Eliza M. Kurowska- Centrum Rozwoju Holistycznego- 

                               nr tel. 503142690, 757541404

                               e-mail: holcentrum@gmail.com

 

CZAS: 9.00 - 18.00, przerwa obiadowa 13.30-15.00

 

CENA: Przy wpłacie zaliczki 400 zł do dnia 17 SIERPNIA 2018 r. 1500 zł

       Po 17.08.2018 – 1700 zł

 

 Konto: Eliza M. Kurowska

            CENTRUM ROZWOJU HOLISTYCZNEGO

            Młyńsko 58, 59-620 Gryfów Śląski 

BANK PKO BP S.A.

56 1020 2124 0000 8402 0172 7668

 

       

W cenę wliczony jest koszt szkolenia, materiałów, certyfikatu.

 

W czasie kursu organizator zapewnia napoje i poczęstunek.

 

CENA DLA POWTARZAJĄCYCH850  

 

 

 

 13-14 PAŹDZIERNIKA 2018

NARZĘDZIA PROFESJI - TOOLS OF THE TRADE - 1 STOPIEŃ

                         

Kurs Narzędzia Profesji  to najważniejszy stopień w całej ścieżce szkoleniowej One Brain. Podczas tego kursu zapoznają się Państwo z technikami Metody One Brain, które wykorzystywane są w procesie odblokowania i na wszystkich kolejnych kursach. Poznają Państwo test mięśniowy, Barometr Zachowania - mapę negatywnych stanów emocjonalnych i pozytywnych stanów umysłu, proces odblokowania emocjonalnego stresu na linii życia. Nauczą się też Państwo technik pracy ze stresem, które można wykorzystywać pomagając sobie lub innym. Poznają Państwo także zasady działania mózgu podczas stresu i jakie to ma konsekwencje dla naszego zdrowia i zachowania.

Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób można zamienić strach, ograniczenia i "nie-zdolności" w to, czego naprawdę pragniemy w swoim życiu, jak sprawić, by żyło nam się lepiej, jak zacząć zmieniać swoje życie. 

 

TERMIN: 13-14 PAŹDZIERNIKA 2018  (sobota, niedziela)

 

MIEJSCE:  MŁYŃSKO 58

                 CENTRUM ROZWOJU HOLISTYCZNEGO

         

                 Zgłoszenia przyjmuje:

 

                 Eliza M. Kurowska- Centrum Rozwoju Holistycznego-

nr tel. 503142690, 757541404

e-mail: holcentrum@gmail.com

 

CZAS: 9.00 - 18.00, przerwa obiadowa 13.30-15.00

 

CENA850 zł

           Przy wpłacie zaliczki 200 zł do dnia 31.08.2018.

 

Po 31.08.2018950 zł

 

    Konto: Eliza Kurowska

               CENTRUM ROZWOJU HOLISTYCZNEGO

            Młyńsko 58, 59-620 Gryfów Śląski 

         BANK PKO BP S.A.

         56 1020 2124 0000 8402 0172 7668

 

W cenę wliczony jest koszt szkolenia, materiałów.

 

W czasie kursu organizator zapewnia napoje i poczęstunek.

 

CENA DLA POWTARZAJĄCYCH500  

 

 

 

 

 

 

 
design ::: J&J.Kurowscy