'; // } $my_links=array(); //gotowe linki // echo "path_cat_id".$path_cat_id; if(is_numeric(path_cat_id)) {$cat_obj=taxonomy_get_term(path_cat_id); } // var_dump(debug_backtrace()); // print_r($node); $my_nodes=taxonomy_node_get_terms($node->nid); // pobieramy treminy powiązane z aktualnym węzłem // print_r($my_nodes); $my_tids=array(); $catTreeNew=Array(); foreach($my_nodes as $vocabulary) {if ($vocabulary->vid==1) {$language_name=$vocabulary->name; // echo 'language_name'.$language_name; $my_tids[]=$vocabulary->tid; switch ($language_name){ case'angielski': $locale='en'; break; case'polski': $locale='pl'; break; case'niemiecki': $locale='de'; break; } } elseif($vocabulary->vid==2) // jesli jestemy w słowniku kategorii { $catTree=taxonomy_get_tree($vocabulary->vid,$vocabulary->tid); $catTreeNew[$currentCatId]=$vocabulary->name; // $SubCategories=taxonomy_get_children($vocabulary->tid,$vocabulary->vid); if (count($catTree)>=1) //jesli mamy podkategorie wyswietlamy linki podakategorii zamiast wezlow {$my_links[]=l($vocabulary->name,"taxonomy/term/$vocabulary->tid", array('title' =>$vocabulary->name)); foreach($catTree as $SubCat) /////TODO chcemy tylko jednego rodzica najwyżesgo poziomu {$catTreeNew[$SubCat->tid]=$SubCat->name; // $catTreeNew[$SubCat->tid]['parents']=$SubCat->parents; $hasParents=false; foreach ($SubCat->parents as $parents=>$parentID) { if (array_key_exists($parentID,$catTreeNew)) //mozemy chyba tak dlatego ze jestetsmy juz w podkategorii {//echo '$parentID:='.$parentID; $tid_id=$SubCat->tid; // echo '$tid_id:='.$tid_id; //$catTreeNew[$parentID]['children'];$SubCat->name; if (!is_array($catTreeNew[$parentID]['children'])) {$catTreeNew[$parentID]['children']=Array($tid_id=>$SubCat->name); } else {$catTreeNew[$parentID]['children'][$tid_id]=$SubCat->name; } $hasParents=true; } } if ($hasParents) {unset($catTreeNew[$SubCat->tid]); } //$my_links[]=l($SubCat->name,"taxonomy/term/$SubCat->tid", array('title' =>$SubCat->title)); } $my_tids[]=$vocabulary->tid; } else {$my_tids[]=$vocabulary->tid;} /* if(is_array($catTreeNew)) {foreach($catTreeNew as $catId=>$cattemp) {if (array_key_exists($catId,)) { } } } */ // echo 'catTreeNew:::'; // print_r($catTreeNew); // echo "currentCatId".$currentCatId; // echo 'catTree:::'; // print_r($catTree); // echo 'end catTree:::'; } } $filelinks_top=''; if (is_array($node->files)) {foreach ($node->files as $thefile) {$filelinks_top.='

'.$thefile->description.'

';} } // $category_name_translated=trans_local($category_name,$locale); // $category_name_translated=$category_name; //#### nodes ktore nalezą do wszystkich $my_tids $related_nodes=taxonomy_select_nodes($my_tids, 'and', 0, false); if (db_num_rows($related_nodes) > 0) { while ($my_node = db_fetch_object($related_nodes)) { //$my_links[]=l($my_node->title,"node/$my_node->nid", array('title' => $my_node->title), 'class' => 'top_menu'); $link_title=t($my_node->title); $my_links[]=l($my_node->title,"node/$my_node->nid", array('title' =>$my_node->title)); //linki do artykolow } } ?> O mnie | One Brain
module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?>
module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?>
 

O mnie

Moje spotkanie z Metodą One Brain.

 

Był grudniowy poranek 1999 roku. Pracowałam wówczas jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. C.D.Friedricha w Kopańcu. Każdego dnia spotykałam się z uczniami z problemami dyslektycznymi i obserwowałam ich powolny i żmudny proces nauki, rzadko kiedy przynoszący oczekiwane rezultaty. Ich bezradność, rozczarowanie sobą i słabymi wynikami często rodziły w nich poczucie całkowitej rezygnacji. Patrzyłam na to równie bezradna jak oni, mogąc jedynie nagradzać wysiłek, jaki wkładali w swoją pracę. Nie byłam niestety w stanie pomóc im w żaden sposób.

I w ten właśnie grudniowy poranek...Mama Ucznia kl. V spytała mnie, czy znam może jakąś metodę, która pomogłaby jej synowi w nauce. Wtedy jeszcze nie znałam...

 

I tego samego dnia, a w zasadzie tego samego wieczoru, na antenie Trójki Polskiego Radia Grażyna Dobroń prowadziła audycję z Carol Ann Hontz na temat... Metody One Brain... metody bardzo skutecznej w usuwaniu przyczyn dysleksji... Carol prowadziła na antenie odblokowanie osoby mającej ogromne problemy z czytaniem. Zmiana w technice czytania, jaka się dokonała, była znacząca i zauważalna, a osoba odblokowywana nie ukrywała wzruszenia i wdzięczności za uwolnienie jej od ciążącego problemu.

Odruchowo nagrałam audycję na kasetę i następnego dnia wręczyłam owej Mamie rozwiązanie. Po nitce do kłębka... Mama pojechała wraz z synem na odblokowania do Carol Ann Hontz, a ja w marcu 2000 roku  na kursy Narzędzia Profesji i One Brain-Kurs Podstawowy  prowadzone właśnie przez Carol. 

 

 

Moje pierwsze odblokowanie... 

 

Każdy z nas ma w sobie jakies niezałatwione sprawy, nieodpuszczone żale, głęboko skrywane urazy i nie umie wyjść ponad nie, by poczuć spokój i wewnętrzną równowagę. Na samo ich wspomnienie łzy pojawiają się w oczach a ból zatyka gardło. 

I ja miałam w sobie taki żal, ból i nie umiałam sobie z nim poradzić.

Na 1 stopniu One Brain przeżyłam swoje pierwsze odblokowanie, w którym skupiłam się na problemie wywołującym we mnie łzy i ból. Bałam się zobaczyć to, co mnie boli, bałam się swoich emocji, ich przyczyn, tego, że się znowu rozpłaczę, gdy o tym pomyślę... Okazało się, że mój strach był irracjonalny, że narzędzia  One Brain, a zwłaszcza proces uwolnienia stresu emocjonalnego (F/O) i Barometr Zachowania, działały  w sposób  łagodny. W krótkim czasie uświadomiłam sobie, co mnie tak naprawdę porusza (była to zapomniana sytuacja z dzieciństwa, a nie ta, którą przeżywałam w teraźniejszości), jakie to miało  konsekwencje dla mnie, jak determinowało moje reakcje i w jak dużym stopniu przyczyniało sie do powstawania bólu w teraźniejszości. Kiedy uwolniłam stres przeszłości i wprowadziłam w siebie uczucia spokoju, harmonii z otoczeniem, poczułam ogromną ulgę, i... już NIGDY WIĘCEJ nie zapłakałam na myśl o wspomnianym problemie.

 

Doświadczyłam tego jako jakiegoś cudu. Uwierzyłam w One Brain, w zdolności swojego umysłu do poradzenia sobie z problemami i zafascynowałam się Metodą do tego stopnia, że w tym samym roku pojechałam na kursy Kod Ciała i One Brain dla Zaawansowanych.

 

A co było dalej.... Pierwszy sukces Metody...

 

Zaraz po zrobieniu 1 i 2 stopnia rozpoczęłam praktyke Metodą One Brain.  Odblokowywałam szkolne dzieci, znajomych, osoby, które trafiały do mnie z polecenia innych. 

Najbardziej spektakularnym efektem działania Metody One Brain była zmiana u dzieci adoptowanych, które z powodu bardzo traumatycznych przeżyć we wczesnym dzieciństwie miały problemy w nauce, w relacjach z równieśnikami i rodzicami adopcyjnymi, były zamknięte w sobie i wycofane. Po kilku odblokowaniach otworzyły się na świat, rozwinęły zdolności, zaaklimatyzowały się w środowisku i zaczęły być prawdziwie szczęśliwe. Ze wzruszeniem i ogromną satysfakcją patrzyłam na ich rozwój. Dzisiaj są już po studiach... 

 

 

 I kolejne fascynujące doświadczenia....

 

Wieść o Metodzie zaczęła się rozchodzić... Zaczęli przyjeżdżać do mnie ludzie z coraz odleglejszych stron Polski. Dorośli, dzieci, młodzież...ci, którzy nie radzili sobie ze stresem, emocjami, zachowaniem, nauką, związkami, pracą zawodową...

Zaczęli też przyjeżdżać muzycy orkiestrowi, którzy z powodu stresu tracili swobodę lub nawet zdolność gry na intrumentach. Miałam możliwość obserwować ich ponowny rozwój, przemianę, jaka dokonywała się za sprawą odblokowań. Proces ten zainspirował mnie do rozpoczęcia obserwacji i badań. 

 

 

W 2002 roku kursy Metody One Brain zniknęły z kalendarza Polski i przez długie lata nie były organizowane. Mając nieustającą potrzebę rozwoju, postanowiłam studiować psychologię, aby móc podeprzeć znajomość One Brain wiedzą psychologiczną. Trzyipółletnia przygoda z psychologią dała mi ogromne podwaliny teoretyczne a  kilkuletnie już doświadczenie w pracy z klientami sprawiło, że poznałam psychologię przez pryzmat konkretnych problemów, objawów, przypadków, i tę więdzę uznaję za najbardziej wartościową. Pracę magisterską pisałam na temat: "Skuteczność oddziaływań terapuetycznych Metodą One brain na osoby z zaburzeniami lękowymi." Badania do pracy przeprowadziłam na grupie zawodowej muzyków orkiestrowych. 

 

 

One Brain... i Republika Czeska

 

Będąc na 3 roku studiów postanowiłam kontynuować naukę Metody One Brain i ... pojechałam w tym celu do Czech. Nie znałam języka, nie wiedziałam, co mnie czeka, ale zaryzykowałam... Dość szybko nauczyłam się  języka czeskiego, co było przepustką do świata One Brain. Uzupełniłam tam formację Facilitatora i zdobyłam uprawnienia instruktorskie.  W czasie ostatnich pięciu lat przeszłam tam bardzo ciekawą, rozwijajacą i doskonalącą drogę. Co ciekawe...jak każda droga i ta nie ma końca.... Wciąż sie dokształcam.

 

 

Obecnie... 

 

Nie wiem, jak wyglądałoby moje życie, kim byłabym dzisiaj, gdybym na swojej drodze nie spotkała Metody One Brain. Od 2000 roku przeszłam bardzo głęboką transformację, uwolniłam się od ogromnych pokładów bólu i negatywnych emocji, jakie przeżyłam w dzieciństwie. Wielokrotnie zaryzykowałam zmianę, aby wyjść z ograniczeń nie pozwalających mi robić tego, co chcę, żyć w zgodzie ze sobą. Przeszłam wiele kryzysów, bez których dzisiaj nie umiałabym docenić ani innych, ani siebie. Odrodziłam sie w sobie, poznałam siebie - swoje Instynktowne Indywidualne Ja i mam głębokie poczucie rozumienia siebie. Najwiekszą wartością, którą zyskałam dzięki pracy nad sobą Metodą One Brain, to świadomość, że ZAWSZE MAM WYBÓR, i że wszystko, co spotyka mnie w życiu - WYBIERAM.

 

 

 

Od 2006 roku prowadzę  gabinet psychologiczny, przyjmując codziennie kilka osób i przyczyniając się dzięki Metodzie do poprawy ich życia, samopoczucia, funkcjonowania. Czerpię ogromną radośc z tej pracy, bo wykonuję ją z pasją i ogromnym zaangażowaniem. 

 

Od 2009 roku szkolę studentów Metody One Brain i tę pracę traktuję równie wyjątkowo. 

 

W tym momencie jestem  certyfikowanym Zaawansowanym Instruktorem  Metody One Brain.

 

Polecam się wszystkim zainteresowanym!

 

A wszystko zaczęło się w grudniowy poranek 1999 roku... 

 

 
design ::: J&J.Kurowscy