'; // } $my_links=array(); //gotowe linki // echo "path_cat_id".$path_cat_id; if(is_numeric(path_cat_id)) {$cat_obj=taxonomy_get_term(path_cat_id); } // var_dump(debug_backtrace()); // print_r($node); $my_nodes=taxonomy_node_get_terms($node->nid); // pobieramy treminy powiązane z aktualnym węzłem // print_r($my_nodes); $my_tids=array(); $catTreeNew=Array(); foreach($my_nodes as $vocabulary) {if ($vocabulary->vid==1) {$language_name=$vocabulary->name; // echo 'language_name'.$language_name; $my_tids[]=$vocabulary->tid; switch ($language_name){ case'angielski': $locale='en'; break; case'polski': $locale='pl'; break; case'niemiecki': $locale='de'; break; } } elseif($vocabulary->vid==2) // jesli jestemy w słowniku kategorii { $catTree=taxonomy_get_tree($vocabulary->vid,$vocabulary->tid); $catTreeNew[$currentCatId]=$vocabulary->name; // $SubCategories=taxonomy_get_children($vocabulary->tid,$vocabulary->vid); if (count($catTree)>=1) //jesli mamy podkategorie wyswietlamy linki podakategorii zamiast wezlow {$my_links[]=l($vocabulary->name,"taxonomy/term/$vocabulary->tid", array('title' =>$vocabulary->name)); foreach($catTree as $SubCat) /////TODO chcemy tylko jednego rodzica najwyżesgo poziomu {$catTreeNew[$SubCat->tid]=$SubCat->name; // $catTreeNew[$SubCat->tid]['parents']=$SubCat->parents; $hasParents=false; foreach ($SubCat->parents as $parents=>$parentID) { if (array_key_exists($parentID,$catTreeNew)) //mozemy chyba tak dlatego ze jestetsmy juz w podkategorii {//echo '$parentID:='.$parentID; $tid_id=$SubCat->tid; // echo '$tid_id:='.$tid_id; //$catTreeNew[$parentID]['children'];$SubCat->name; if (!is_array($catTreeNew[$parentID]['children'])) {$catTreeNew[$parentID]['children']=Array($tid_id=>$SubCat->name); } else {$catTreeNew[$parentID]['children'][$tid_id]=$SubCat->name; } $hasParents=true; } } if ($hasParents) {unset($catTreeNew[$SubCat->tid]); } //$my_links[]=l($SubCat->name,"taxonomy/term/$SubCat->tid", array('title' =>$SubCat->title)); } $my_tids[]=$vocabulary->tid; } else {$my_tids[]=$vocabulary->tid;} /* if(is_array($catTreeNew)) {foreach($catTreeNew as $catId=>$cattemp) {if (array_key_exists($catId,)) { } } } */ // echo 'catTreeNew:::'; // print_r($catTreeNew); // echo "currentCatId".$currentCatId; // echo 'catTree:::'; // print_r($catTree); // echo 'end catTree:::'; } } $filelinks_top=''; if (is_array($node->files)) {foreach ($node->files as $thefile) {$filelinks_top.='

'.$thefile->description.'

';} } // $category_name_translated=trans_local($category_name,$locale); // $category_name_translated=$category_name; //#### nodes ktore nalezą do wszystkich $my_tids $related_nodes=taxonomy_select_nodes($my_tids, 'and', 0, false); if (db_num_rows($related_nodes) > 0) { while ($my_node = db_fetch_object($related_nodes)) { //$my_links[]=l($my_node->title,"node/$my_node->nid", array('title' => $my_node->title), 'class' => 'top_menu'); $link_title=t($my_node->title); $my_links[]=l($my_node->title,"node/$my_node->nid", array('title' =>$my_node->title)); //linki do artykolow } } ?> Kompetencje | One Brain
module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?>
module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?> module == 'relatedlinks'){ print $block->content; return; } else if ( $block->module == 'menu') { ?>
 

Kompetencje

Wykształcenie:

wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (Dyplom Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia polska, 1999).

Doświadczenie zawodowe: w latach 1996-2006 praca dydaktycznej w Szkole Podstawowej im. C.D. Friedricha w Kopańcu na stanowisku nauczyciela języka polskiego (status: nauczyciel dyplomowany).

 

Jestem psychologiem.

Ukończyłam podyplomowe magisterskie studia indywidualne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia (temat pracy magisterskiej: "Skuteczność oddziaływań terapeutycznych metodą One Brain na osoby z zaburzeniami lękowymi" - obrona: marzec 2008).

W dalszym ciągu prowadzę badania naukowe nad skutecznością oddziaływań prowadzonych Metodą One Brain.

 

Jestem Konsultantem Facylitatorem Metody One Brain. Posiadam międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia konsultacji, wykładów  i publikowania materiałów na temat Metody. Od 2000 r. szkoliłam się u Carol Ann Hontz, Marii Grzegorz, Miloslavy Rutovej, Alie Relker, Johanny Lehner, Anastazyi Tomoko- Wada i samego Twórcy Metody - Daniela Whitesida. Zdobyte kwalifikacje potwierdzają certyfikaty nadane przez Three in One Concepts.

 

Od października  2013 roku jestem ZAAWANSOWANYM INSTRUKTOREM METODY ONE BRAIN

i mam uprawnienia do prowadzenia certyfikowanych kursów od stopnia 1 do 7.

 

Doświadczenie: od 2000 roku praktyka Metodą One Brain, przeprowadzone badania naukowe potwierdzające skuteczność Metody One Brain.

 

Mając na względzie dobro osób, z którymi współpracuję, wciąż poszerzam swoje kwalifikacje i umiejętności, uczestnicząc w  szkoleniach   Three in One Concepts organizowanych przez Amicus Sp. z o.o. na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji.

 

 

UKOŃCZONE KURSY ONE BRAIN

 

 

KURSY PODSTAWOWE: 

 

1 STOPIEŃ - NARZĘDZIA PROFESJI - TOOLS OF THE TRADE (rok ukończenia: 2000 , powtarzany: 2008, 2009),

 

2 STOPIEŃ - KURS PODSTAWOWY ONE BRAIN - BASIC ONE BRAIN (rok ukończenia: 2000, powtarzany:  2008, 2009),

 

3 STOPIEŃ - KOD CIAŁA -  UNDRE THE CODE (rok ukończenia: 2000, powtarzany: 2009, 2010),

 

4 STOPIEŃ - KURS ONE BRAIN DLA ZAAWANSOWANYCH - ADVANCED ONE BRAIN (rok ukończenia: 2000, powtarzany: 2009),

 

5 STOPIEŃ - GŁOŚNIEJSZE NIŻ SŁOWA- LOUDER THAN WORDS- (rok ukończenia: 2001, powtarzany: 2010, 2011),

 

6 STOPIEŃ - STRUKTURALNA NEUROLOGIA - STRUCTURAL NEUROLOGY - (rok ukończenia 2001, powtarzany: 2010, 2012),

 

7 STOPIEŃ - ZWIĄZKI W ZAGROŻENIU - RELATIONSHIPS IN JEOPARDY - (rok ukończenia: 2007, powtarzany: 2012), 

 

8 STOPIEŃ - OBWODY CIAŁA, BÓL I ZROZUMIENIE - BODY CIRCUITS,  PAIN AND UNDERSTANDING - (rok ukończenia 2007),

 

9 STOPIEŃ - DZIECIŃSTWO, SEKSULANOŚĆ I STARZENIE SIĘ - CHILDHOOD, SEXUALITY AND AGING - (rok ukończenia 2008),

 

10 STOPIEŃ - DORASTANIE DOROSŁOŚĆ I MIŁOŚĆ - ADOLESCENCE, MATURITY AND LOVE - (rok ukończenia 2008),

 

11 STOPIEŃ - KURS KONSULTANTA FACILITATORA - CONSULTANT FACILITATOR - (rok ukończenia 2009) - KURS KWALIFIKACYNY

(powtórzony: 2015) 

 

 

KURSY ONE BRAIN NA TEMATY UNIWERSALNE:

 

12 STOPIEŃ - ZACHŁANNOŚĆ, WINA I BÓG- GREED, GUILT & GOD

 - (rok ukończenia: 2010),

 

JEDNOŚĆ - ONENNESS - (rok ukończenia: 2008),

 

SEKSUALNOŚĆ - SEXUALITY - (rok ukończenia 2008),

 

DZIECKO JAKO RODZIC - CHILD AS THE PARENT -

(rok ukończenia: 2011).

 

 

KURS INSTRUKTORSKI - INSTRUCTOR TRAINING -

(rok ukończenia: 2009) - KURS KWALIFIKACYJNY

 

WGLĄD DO STRUKTUR/ FUNKCJI - THE S/F INSIDE -

(rok ukończenia: 2011, powtórzony: 2015),

 

STRUKTURY/ FUNKCJE DLA ZAAWANSOWANYCH - ADVANCED S/F - (rok ukończenia: 2010),

 

KURS MISTRZOWSKI STRUKTUR/ FUNKCJI - MASTER KLASS S/F - (rok ukończenia: 2008),

 

KURS PRAKTYCZNY KONSULTANTA FACYLITATORA - CONSULTANT PRACTICUM - (rok ukończenia: 2011).

 

KURS ZAAWANSOWANY INSTRUKTORSKI-

ADVANCED  INSTRUCTOR TRAINING - 

(rok ukończenia: październik 2013) - KURS KWALIFIKACYJNY

 

 

UKOŃCZONE KRÓTKIE PROGRAMY:

 

TROSZCZYĆ SIĘ O SIEBIE - (rok ukończenia: 2008),

 

MAGIA LICZB -  MAGIC OF NUMBERS - (rok ukończenia: 2008),

 

ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE W 30 SEKUND - (rok ukończenia: 2008). 

 

 

 

 

INNE KURSY:

 

Recall Healing- Biologia Totalna

(Prowadzący: Gilbert Renaud, Marie Ginette-Rheault) 

poziom I (rok ukończenia: 2010)

poziom II (rok ukończenia 2010)

poziom III (rok ukończenia 2010)

 

WPŁYW PROJEKTU/ CELU I ŻYCIA PŁODOWEGO NA ROZWÓJ DZIECKA (rok ukończenia 2010)

SYMBOLIZM (rok ukończenia 2011)

TOOL BOX (rok ukończenia 2011)

UZALEŻNIENIA (rok ukończenia 2012) 

 

 

DOTYK DLA ZDROWIA- TOUCH FOR HEALT

(Prowadzący: Antonii Szczerba) 

poziom I (rok ukończenia 2015)

poziom II (rok ukończenia 2015)

poziom III (rok ukończenia 2015) 

 

 
design ::: J&J.Kurowscy