O Metodzie


TEST MIĘŚNIOWY

 

test mięśniowyObecność stresu emocjonalnego bada się za pomocą testu mięśniowego. W tym celu wybiera się określony mięsień i bada jego napięcie w pozycji skurczu. Osłabienie reakcji mięśnia świadczy o istniejącej blokadzie emocjonalnej.


Testu mięśniowego używa się jako narzędzia kierującego procesem odblokowania. Za jego pomocą wybiera się techniki konieczne do zastosowania w czasie sesji i kontroluje ich skuteczność. Służy on także do określenia przyczyny problemu, wieku najlepszego do jego odblokowania, priorytetowej emocji blokującej. Jest podstawą diagnozy.

 


BAROMETR ZACHOWANIA

 

barometr zachowaniaNAJWAŻNIEJSZYM ogniwem systemu One Brain® jest Barometr Zachowania®, który jest mapą potencjalnych uczuć i zachowań człowieka. Po prawej stronie Barometru znajdują się negatywne stany emocjonalne, które opisują reakcje człowieka w stresie, a po prawej stronie pożądane stany umysłu, których potrzebujemy, aby pozytywnie odpowiadać na sytuację. Do określenia rodzaju priorytetowego stresu emocjonalnego, z której organizm ma być oczyszczony, stosuje się test mięśniowy. Przeżywane przez człowieka negatywne emocje mogą być kodowane na poziomie świadomym, podświadomym i na poziomie ciała. O ile świadome uczucia są łatwo dostępne, o tyle te istniejące w obszarze podświadomym i w strukturze ciała nie. Wykorzystując test mięśniowy, można określić blokadę emocjonalną istniejącą na poziomie świadomym, podświadomym i na poziomie ciała.

 


STRUKTURY/ FUNKCJE

 

Kolejnym istotnym ogniwem systemu One Brain® są Struktury/Funkcje.


struktury i funkcjeAutorami badań nad wpływem genetyki, budowy mózgu i ciała na zachowanie człowieka są Robert i Elizabeth Whitesidowie. Są także autorami programu genetyki zachowania wykładanego na jednym z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Twórcy Metody One Brain® włączyli ten program w cykl szkoleniowy Three In One Concepts.


Budowa ciała, rysy twarzy, proporcje ciała i elementów struktury twarzy są ściśle związane z zachowaniem, myśleniem, odczuwaniem. Badając zgodność uwarunkowań genotypu/fenotypu z prezentowanym zachowaniem, można określić, czy osoba jest spójna wewnętrznie i czy korzysta ze swojego potencjału. Np. kąciki ust skierowane do góry świadczą o postawie optymistycznej wobec życia. Jeśli osoba mimo takiej struktury jest pesymistycznie nastawiona do świata, świadczy to o zablokowaniu jej naturalnego zachowania na skutek przeżytych negatywnych doświadczeń. Odblokowanie stresu emocjonalnego, który zablokował daną strukturę, powoduje przywrócenie równowagi, zdolności wyboru zachowania i życia w zgodzie z sobą. Struktury/Funkcje są także źródłem informacji na temat systemu przekonań.

 


RECESJA WIEKOWA


recesja wiekowaWszystko, co przeżywamy w naszym życiu, jest zapisywane w mózgu. Nasze teraźniejsze reakcje na sytuacje zawsze są powiązane z wzorcami zachowania z przeszłości. Aby skutecznie odblokować stres w teraźniejszości, należy znaleźć sytuację z przeszłości, która wpływa na teraźniejszość. Wiek najlepszy do odblokowania określa się testem mięśniowym.


W wieku najlepszym do odblokowania- w recesji wiekowej- przeprowadza się proces uwolnienia (defuzji) emocjonalnego stresu, wykorzystując w tym celu techniki: pracę z ciałem, wizualizację, przerwanie cyklu monologu wewnętrznego, twórcze wyobrażenie, pobudzenie zmysłów.


Dzięki pracy w recesji wiekowej zmienia się wzorzec zachowania w teraźniejszości i na przyszłość.