Home

  • Eliza M. Kurowska

JEDNOŚĆ CIAŁA, UMYSŁU I DUCHA


Witam na stronie poświęconej koncepcji: "Jedność Ciała, Umysłu i Ducha" (Three in One Concepts) i Systemowi One Brain® (One Brain Method®).


Metoda One Brain® to:

  • system technik, które prowadzą do uwolnienia fizycznych, emocjonalnych, mentalnych i psychicznych skutków stresu doświadczonego przez człowieka w przeszłości, w celu przywrócenia równowagi pomiędzy Ciałem, Umysłem i Duchem i możliwości WYBORU w teraźniejszości
  • droga do uświadomienia i zrozumienia własnego zachowania, poznania genetycznie uwarunkowanych zdolności i talentów
  • bezpieczny, łagodny i nieinwazyjny sposób na integrację wewnętrzną i stymulację własnego rozwoju


Metoda One Brain® pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym.