7. Związki w Zagrożeniu

ZWIĄZKI W ZAGROŻENIU (RELATIONSHIPS IN JEOPARDY)

 

Siódmy stopień rozwija samouświadomienie, uwalniając od niewłaściwego rozumienia przeszłości. Odblokowuje nasze funkcjonowanie w związkach z przodkami, rodzicami, rodziną, rówieśnikami, partnerami, a co najważniejsze- z samym sobą. Jest to pierwszy z trzech kursów kierowanych do kandydatów na Facylitatorów, aby pomóc im "stać się  lepszymi" w sobie, dla siebie i we wszystkich związkach. 

Żyjemy we wzajemnych relacjach i tym relacjom uczestnicy przyglądają się podczas kursu Związki w Zagrożeniu. Niezwykle odkrywczy, głęboko transformujący program kursu pozwala zrozumieć i przejąć odpowiedzialność za własne spełnienie, za spełnienie w relacjach i za życie w zgodzie z sobą. (4 dni)

 

<< Poprzedni kurs       Następny kurs >>