Candace Callaway

  • Candace Callaway, współtwórca Three In One Concepts

Candace Callaway
(1949 - 2005)


Współtwórca Three In One Concepts.

Candace Callaway dołączyła do Gordona Stokesa i Daniela Whiteside'a w 1983 roku jako współtwórca Three In One Concepts.
Rola Candace w kształtowaniu Three In One Concepts i Metody One Brain® była ogromna, dzięki szerokiemu wykształceniu z zakresu metafizyki i relacji międzyludzkich, jak również świadomości i głębokiej percepcji całego systemu. Jej zawdzięcza się połączenie Barometru Zachowania ze Strukturami/ Funkcjami.

Zawsze będzie pamiętana i doceniana przez Three In One Concepts za jej partnerstwo w tworzeniu Metody One Brain® i za jej ogromny wkład w pierwotną istotną  naturę pracy Three In One Concepts i jej fundamentów.