Harmonogram kursów

W kursach One Brain należy uczestniczyć w określonym porządku, ponieważ wyższe stopnie bazują na umiejętnościach i wiedzy zdobytej na stopniach niższych, a materiały dla poszczególnych poziomów opracowywane są w oparciu o kursy poprzednie.

 

HARMONOGRAM KURSÓW ONE BRAIN

 

ROK 2022

 1 stopień Narzędzia Profesji  12-13 lutego, 28-29 czerwca, listopad
 2 stopień  Kurs Podstawowy One Brain  25-27 lutego, 01-03 lipca 
 3 stopień Kod Ciała  21-24 kwietnia, 08-11 września
 4 stopień Kurs OB dla Zaawansowanych  04-12 czerwca
 5 stopień Głośniejsze niż Słowa  27-30 stycznia, 15-18 września
 6 stopień Strukturalna Neurologia  17-20 marca, 
 7 stopień Związki w Zagrożeniu  05-08 maja, 
 11 stopień Wgląd w S/F dla Zaawansowanych  01-04 kwietnia, 
 12 stopień Kurs Praktyczny Konsultanta  1 grupa 09-12 lipca, 2 grupa 14-17 lipca
 13 stopień Kurs Facilitatorski  1 grupa 27.09-02.10., 2 grupa 18-23.10.
 Krótki program   31 marca
 Warsztaty Praca z dzieckiem i przez Pośrednika  29-30 października
 Kurs rysunku ołówkiem  13-14 sierpnia

 

 

 

STYCZEŃ

 

27-30.01.2022 – 5 stopień – GŁOŚNIEJSZE NIŻ SŁOWA (Lauder Than Words) – 4 dni
Koszt: 1650 zł plus 30 EUR materiały (do 10.12.2021, zaliczka 400 zł), od 11.12.2021: 1800 zł plus 30 EUR materiały (zaliczka 400 zł)

opis kursuszczegóły organizacyjne

 

 

LUTY

12-13.02.2022.  1 stopień- KURS NARZĘDZIA PROFESJI (Tools of the Trade)- 2 dni

Koszt: 950 zł plus 34 EUR materiały (do 31.12.2021, zaliczka 200 zł), od 01.01.2022: 1050 zł plus 34 EUR materiały (zaliczka 200 zł). 

opis kursuszczegóły organizacyjne

 

 

 

25-27.02.2022. - 2 stopień - KURS PODSTAWOWY ONE BRAIN (Basic One Brain) – 3 dni

Koszt: 1250 zł plus 33 EUR materiały (do 10.01.2022, zaliczka 300 zł), od 11.01.2022: 1350 zł plus 33 EUR materiały (zaliczka 300 zł).

opis kursuszczegóły organizacyjne

 

 

MARZEC

17-20.03.2022. – 6 stopień – STRUKTURALNA NEUROLOGIA (Structural Neurology) – 4 dni
Koszt: 1650 zł plus 22 EUR materiały (do 31.01.2022, zaliczka 400 zł), od 01.02.2022 : 1800 zł plus 22 EUR materiały (zaliczka 400 zł)

opis kursuszczegóły organizacyjne

 

31.03.2022. - KRÓTKI PROGRAM 1 dzień

Koszt: 500 zł plus 10 EUR materiały

 

 

KWIECIEŃ

01-04.04.2022. - 11 stopień- WGLĄD W STRUKTURY/ FUNKCJE  DLA ZAAWANSOWANYCH (Advanced Structure/Function Insight) - 4 dni

Koszt: 1800 zł plus koszt materiałów (do 31.01.2022, zaliczka 400 zł), od 01.02.2022:  2100 zł  plus koszt materiałów (zaliczka 400 zł)

 

21-24.03.2022. - 3 stopień – KOD CIAŁA (Under the Code) – 4 dni

Koszt: 1650 zł plus 25 EUR materiały (do 28.02.2022, zaliczka 400 zł), od 01.03.2022: 1800 zł plus 25 EUR materiały (zaliczka 400 zł).

opis kursuszczegóły organizacyjne

 

 

MAJ

05-08. 05.2022. – 7 stopień – ZWIĄZKI W ZAGROŻENIU (Relationships In Jeopardy) – 4 dni

Koszt: 1750 zł plus 27 EUR materiały (do 31.03.2022.  zaliczka 400 zł), od.  01.04.2022: 1900 zł plus 27 EUR materiały  (zaliczka 400 zł).

opis kursuszczegóły organizacyjne

 


CZERWIEC

 

09-12.06.2022 – 4 stopień – KURS ONE BRAIN DLA ZAAWANSOWANYCH (Advanced One Brain) – 4 dni

Koszt: 1650 zł plus 22 EUR materiały (do 05.05.2022, zaliczka 400 zł), od 06.05.2022: 1800 zł plus 22 EUR materiały  (zaliczka 400 zł). 

opis kursuszczegóły organizacyjne

 

 


LIPIEC

WAKACYJNE SPOTKANIE Z METODĄ ONE BRAIN®
28.-29.06.2022.- 1 stopień – NARZĘDZIA PROFESJI (Tools Of The Trade) – 2 dni

Koszt: 950 zł plus 34 EUR materiały (do 30.05.2022, zaliczka 200 zł), od 31.05.2022: 1050 zł plus 34 EUR materiały (zaliczka 200 zł). 

opis kursuszczegóły organizacyjne


01-03.07.2022. - 2 stopień - KURS PODSTAWOWY ONE BRAIN (Basic One Brain) – 3 dni

Koszt: 1350 zł  plus 33 EUR materiały (do 30.05.2022, zaliczka 300 zł), od 31.05.2022: 1450 zł plus 33 EUR materiały (zaliczka 300 zł).

opis kursuszczegóły organizacyjne

 

09-12.07.2022. - 12 stopień – KURS PRAKTYCZNY KONSULTANTA (Consultant Practicum)– 4 dni  I GRUPA

14-17.07.2022. - 12 stopień – KURS PRAKTYCZNY KONSULTANTA (Consultant Practicum)– 4 dni  II GRUPA

Koszt: 1800 zł plus koszt materiałów (do 31.05.2022, zaliczka 400 zł), od 01.06.2022:  2100 zł  plus koszt materiałów (zaliczka 400 zł)

 

 

SIERPIEŃ

13-14.08.2021- KURS RYSUNKU OŁÓWKIEM

Koszt: 850 zł Zaliczka 150 zł płatna podczas rejestracji miejsca na kursie.

 

 

WRZESIEŃ

 

08- 11.09.2022. - 3 stopień – KOD CIAŁA (Under the Code) – 4 dni

Koszt: 1650 zł plus 25 EUR materiały (do 31.07..2022, zaliczka 400 zł), od 01.08.2022: 1800 zł plus 25 EUR materiały (zaliczka 400 zł).

opis kursuszczegóły organizacyjne

 

27-30.01.2022 – 5 stopień – GŁOŚNIEJSZE NIŻ SŁOWA (Lauder Than Words) – 4 dni
Koszt: 1650 zł plus 30 EUR materiały (do 31.07.2022, zaliczka 400 zł), od 01.08.2022: 1800 zł plus 30 EUR materiały (zaliczka 400 zł)

opis kursuszczegóły organizacyjne

 

 

WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNIK

27.09. - 02.10.2022 - 13 STOPIEŃ - KURS KONSULTANTA FACILITATORA (Consultant Facilitator Training) - 6 dni  I GRUPA

Koszt: 2700  zł plus koszt materiałów (do 15.08.2022, zaliczka 600 zł), od 16.08.2022:  3150  zł  plus koszt materiałów (zaliczka 600 zł)

 

 

18- 23.10.2022 - 13 STOPIEŃ - KURS KONSULTANTA FACILITATORA (Consultant Facilitator Training) - 6 dni  II GRUPA

Koszt: 2700  zł plus koszt materiałów (do 15.08.2022, zaliczka 600 zł), od 16.08.2022:  3150  zł  plus koszt materiałów (zaliczka 400 zł)

 

 

29-30.10.2021. - WARSZTATY SUPERWIZYJNE - PRACA Z DZIECKIEM I PRZEZ POŚREDNIKA

Koszt: 850 zł  (zaliczka 150 zł, zgłoszenia do 10.10.2021) Ilość miejsc ograniczona, o udziale w warsztatach decyduje kolejność wpływu zaliczki.

 

 

 

LISTOPAD

Termin do uzgodnienia.- 1 stopień – NARZĘDZIA PROFESJI (Tools Of The Trade) – 2 dni

Koszt: 950 zł plus 34 EUR materiały (do 30.09.2021, zaliczka 200 zł), od 01.10.2020: 1050 zł plus 34 EUR materiały (zaliczka 200 zł).

 

 

 

10-13.11.2022. – 4 stopień – KURS ONE BRAIN DLA ZAAWANSOWANYCH (Advanced One Brain) – 4 dni

Koszt: 1650 zł plus 22 EUR materiały (do 30.09.2022 , zaliczka 400 zł), od  01.10.2022- 1800 zł plus 22 EUR materiały  (zaliczka 400 zł). 

opis kursuszczegóły organizacyjne

 

 

 

GRUDZIEŃ