O Metodzie

(Opracowanie: Eliza M. Kurowska. Prawa autorskie zastrzeżone. )

One Brain Method® -Three in One Concepts

Program One Brain® został ogłoszony w 1983 roku. Jego istotnymi elementami są:

  • filozofia integralności
  • test mięśniowy
  • Barometr Zachowania®,
  • Struktury/ Funkcje
  • recesja wiekowa
  • Kinezjologia Stosowana i techniki pracy z ciałem

 

 

STRES EMOCJONALNY

 

Stres emocjonalny to doświadczenie negatywnych stanów emocjonalnych, które determinują myślenie, reakcje fizjologiczne i zachowanie człowieka. W sytuacji stresu emocjonalnego teraźniejszość warunkowana jest przeszłością, zwłaszcza bolesnymi i stresującymi wspomnieniami, które często pozostają poza sferą świadomości, a które są przechowywane w pamięci mózgu i pamięci komórkowej ciała.

stres emocjonalnyStres emocjonalny bywa wywołany działaniem bodźców (stresorów), np. negatywnych emocji (m.in. strach, poczucie winy, złość, żal, gniew, wrogość, obojętność, przygnębienie, rozgoryczenie...), nagłymi sytuacjami (m.in. wypadek, śmierć bliskiej osoby, kataklizm, uraz fizyczny, opuszczenie, zdrada), niezaspokojeniem potrzeb rozwojowych (np. oddzielenie od matki, nadmierna kontrola, brak akceptacji). Informacje o doświadczeniach gromadzą się początkowo na poziomie świadomości (wtedy jeszcze pamiętamy o nich i o okolicznościach, jakie je wywołały, silnie odczuwamy z nimi emocje), podświadomości (kiedy nie pamiętamy o konkretnych sytuacjach, ale emocje nie są nam obce, a ujawniają się w chwilach podobnego stresu), i na poziomie ciała (kod, którego istnienia nie jesteśmy w ogóle świadomi, a który ujawnia się w reakcjach somatycznych). Ponieważ mózg koduje każdą sekundę naszego życia, rejestruje rzeczy pozytywne i negatywne już od pierwszej chwili życia prenatalnego człowieka- od poczęcia. Przechowuje też pamięć emocjonalną doświadczeń przodków. Emocje układają się w nas warstwami, kumulują się, narastają. To powoduje, że nasze reakcje w stresie są nieadekwatne do sytuacji, ponieważ reagujemy sumą stłumionych emocji z całego doświadczenia.

Metoda One Brain® koncentruje się na uwalnianiu stresu emocjonalnego przeżytego w przeszłości, aby przywrócić wolność wyboru i zachowania w teraźniejszości i na przyszłość.

 

System One Brain

 

FILOZOFIA INTEGRALNOŚCI

 

filozofia integralnościThree In One Concepts definiuje integralność jako spójność myślenia, odczuwania i zachowania. Według Daniela Whitesida „integralność jest jednością Bycia, Wiedzy i Działania. Do stopnia, w jakim jesteśmy sobą, znamy własną prawdę i działamy zgodnie z nią – jesteśmy jednostką zintegrowaną.” Integralność jest zgodnością z własnymi przekonaniami, działaniem zgodnie z nimi, a na głębszym poziomie jest posiadaniem przekonań zgodnych z własnym esencjalnym ja (duchem) i działaniem zgodnym z własną genetyczną strukturą (Struktury/ Funkcje). TIOC podkreśla, że warunkiem dobrego życia i zdrowia człowieka jest poczucie pełnej integracji zarówno wewnątrz siebie, jak i w relacji ze światem zewnętrznym- naturą i środowiskiem.


Na poziomie biologicznym, dzieląc mózg poziomo, można wyodrębnić w nim trzy struktury, które kształtowały się stopniowo w drodze ewolucji (pierwszy opis tych struktur zawdzięczamy Paulowi MacLeanowi). Mózg trójjeden (lub triadowy) składa się z mózgu wegetatywnego (pnia mózgu), odpowiedzialnego za kontrolę czynności podtrzymujących życie, mózgu emocjonalnego (układu limbicznego: wzgórza, ciała migdałowatego, hipokampa) pełniącego kluczową rolę w procesach emocjonalnych i pamięciowych, i mózgu myślącego (kory mózgowej) niezbędnego do świadomego myślenia i samoświadomości.

Mówiąc o integralności ciała, umysłu i ducha, do której zmierzamy w procesie odblokowań Metodą One Brain®, mamy na myśli jedność i integralność procesów wegetatywnych (ciało), mentalnych (umysł) i emocjonalnych (duch).
Odblokowania Metodą One Brain® prowadzą do integracji poziomej i pionowej mózgu, do zwiększenia jego aktywności, a co za tym idzie - do poprawy funkcjonowania człowieka.

 

 

KINEZJOLOGIA STOSOWANA

 

kinezjologia stosowanaU podstaw systemu One Brain® leży Kinezjologia Stosowana opracowana przez Georga Goodhearta w latach 60. XX wieku. Wykorzystuje ona badanie mięśni dla oceny potrzeby i skuteczności leczenia i zmierza do przywrócenia równowagi mięśniowej, podstawowego warunku utrzymania właściwej podstawy i pełnego zdrowia.


Kinezjologia stosowana czerpie z filozofii i medycyny Wschodu, która zakłada, że podstawą dobrego zdrowia jest równowaga wewnętrzna - ciała, umysłu i ducha i zewnętrzna- człowieka z naturą i środowiskiem. Dzięki testowaniu mięśni można zdiagnozować, w jakich mięśniach, narządach, organach znajduje się nierównowaga, a za pomocą manipulacji mięśniami, masażu punktów neurolimfatycznych (opracowanych przez Franka Chapmana w latach 30 XX wielku), stymulacji punktów neuronaczyniowych (opracowanych przez Terrence`a Bennetta w latach 30 XX wieku) i punktów meridianowych (akupresura) można przywrócić równowagę w danym obszarze ciała, a co za tym idzie- w całym organizmie.


Metoda One Brain® zaadaptowała bardzo wiele technik wywodzących się z kinezjologii stosowanej, aby za ich pomocą eliminować stres emocjonalny obecny w ciele.