W czym pomaga?

W CZYM POMAGA METODA ONE BRAIN®

 

Metoda One Brain® poprzez pracę z ciałem usuwa stres emocjonalny. Ma zastosowanie tam, gdzie przyczyną problemów są negatywne emocje.
Poniżej znajdują się problemy, z jakimi najczęściej spotykam się w swojej praktyce. Każdy problem- stres emocjonalny może być poddany odblokowaniu.

 

DŁUGOTRWAŁE I CHRONICZNE STANY EMOCJONALNE:

 • nerwowość
 • lęk, strach
 • poczucie opuszczenia
 • beznadzieja
 • bezradność, niemoc, bezsilność
 • brak sensu życia, istnienia
 • złość, agresja
 • permanentne poczucie porażki
 • pesymizm, czarnowidztwo
 • wstyd
 • smutek
 • i inne….


TEMAT: MAŁE DZIECI

 • zaburzenia mowy (brak rozwoju mowy, jąkanie, zacinanie się, afazja)
 • agresja, złość, nadmierna emocjonalność dziecka
 • strach przed przedszkolem
 • trening czystości (siusiu, kupka)
 • odblokowanie traumy, zespołu stresu pourazowego
 • zaburzenia odżywiania
 • stres w relacjach z rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami
 • i inne…

 

TEMAT: SZKOŁA I EDUKACJA

 • strach przed szkołą, uczelnią
 • strach przed ludźmi
 • problemy w nauce
 • stres podczas sprawdzianów, egzaminów
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • czytanie, pisanie, liczenie, pamięć, koncentracja, mówienie
 • koordynacja ruchowa, lateralizacja
 • percepcja słuchowa
 • percepcja wzrokowa
 • relacje rówieśnicze
 • kreatywność
 • publiczne wystąpienia
 • strach przed porażką
 • strach przed oceną
 • przeciążenie nauką
 • i inne…

 

TEMAT: DORASTANIE i DOJRZEWANIE

 • stres okresu dojrzewania
 • tożsamość- emocjonalna i płciowa
 • wybór drogi życia
 • pierwsze związki i doświadczenia w związkach
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • fobia szkolna
 • samookaleczenia
 • i inne…


TEMAT: WEWNĘTRZNE POCZUCIE SIEBIE

 • niska samoocena, poczucie wartości
 • brak wiary w siebie
 • brak zaufania do siebie, polegania na sobie
 • brak akceptacji
 • brak pewności siebie
 • bezradność, niemoc, wyuczona bezradność
 • trudność w podejmowaniu decyzji
 • nieśmiałość, wstyd, wycofanie
 • nadmierna emocjonalność
 • nadmierna racjonalność
 • kontrola
 • zachowania przymusowe (fobia, uzależnienie, obsesja, natręctwa)
 • osamotnienie
 • autoagresja, samookaleczenia
 • tiki nerwowe
 • i inne…