Krótkie programy

  • ODBLOKOWANIE POSTAW (DEFUSING ATTITUDES) Muszę być doskonały/-a; Muszę mieć osiągnięcia. (1 dzień)
  • BAROMETR NA CIELE (THE BAROMETER ON THE BODY) (1 dzień)
  • ŻYCIOWE ZMIANY (LIFE CHANGES) (1 dzień)
  • KILOGRAMY W OCZEKIWANIU I (WEIGHT/WAIT) (1 dzień)
  • KILOGRAMY W OCZEKIWANIU II (WEIGHT/WAIT) (1 dzień)
  • DO CZEGO DĄŻYSZ? (WHERE IS YOUR FOCUS) (1 dzień)
  • ODBLOKOWANIE TWÓRCZEGO PISANIA (WRITER'S BLOCK) (1 dzień)
  • NADUŻYCIE (ABYSE) (1 dzień)
  • NIEZDOLNOŚĆ UCZENIA SIĘ (LEARNING DYS- ABILITIES) (1 dzień)

 

<< Poprzedni kurs