Kompetencje

Wykształcenie:

wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (Dyplom Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia polska, 1999).
Doświadczenie zawodowe: w latach 1996-2006 praca dydaktycznej w Szkole Podstawowej im. C.D. Friedricha w Kopańcu na stanowisku nauczyciela języka polskiego (status: nauczyciel dyplomowany).


Jestem psychologiem.
Ukończyłam podyplomowe magisterskie studia indywidualne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia (temat pracy magisterskiej: "Skuteczność oddziaływań terapeutycznych metodą One Brain na osoby z zaburzeniami lękowymi" - obrona: marzec 2008).
W dalszym ciągu prowadzę badania naukowe nad skutecznością oddziaływań prowadzonych Metodą One Brain.

 

Jestem Konsultantem Facylitatorem Metody One Brain. Posiadam międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia konsultacji, wykładów i publikowania materiałów na temat Metody. Od 2000 r. szkoliłam się u Carol Ann Hontz, Marii Grzegorz, Miloslavy Rutovej, Alie Relker, Johanny Lehner, Anastazyi Tomoko- Wada i samego Twórcy Metody - Daniela Whitesida. Zdobyte kwalifikacje potwierdzają certyfikaty nadane przez Three in One Concepts.

 

Od października 2013 roku jestem ZAAWANSOWANYM INSTRUKTOREM METODY ONE BRAIN i mam uprawnienia do prowadzenia certyfikowanych kursów od stopnia 1 do 7.

 

Doświadczenie: od 2000 roku praktyka Metodą One Brain, przeprowadzone badania naukowe potwierdzające skuteczność Metody One Brain.
Mając na względzie dobro osób, z którymi współpracuję, wciąż poszerzam swoje kwalifikacje i umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach Three in One Concepts organizowanych przez Amicus Sp. z o.o. na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji.

 

 

UKOŃCZONE KURSY ONE BRAIN

 

KURSY PODSTAWOWE:

 • 1 STOPIEŃ - NARZĘDZIA PROFESJI - TOOLS OF THE TRADE (rok ukończenia: 2000 , powtarzany: 2008, 2009),
 • 2 STOPIEŃ - KURS PODSTAWOWY ONE BRAIN - BASIC ONE BRAIN (rok ukończenia: 2000, powtarzany: 2008, 2009),
 • 3 STOPIEŃ - KOD CIAŁA - UNDRE THE CODE (rok ukończenia: 2000, powtarzany: 2009, 2010),
 • 4 STOPIEŃ - KURS ONE BRAIN DLA ZAAWANSOWANYCH - ADVANCED ONE BRAIN (rok ukończenia: 2000, powtarzany: 2009),
 • 5 STOPIEŃ - GŁOŚNIEJSZE NIŻ SŁOWA- LOUDER THAN WORDS- (rok ukończenia: 2001, powtarzany: 2010, 2011),
 • 6 STOPIEŃ - STRUKTURALNA NEUROLOGIA - STRUCTURAL NEUROLOGY - (rok ukończenia 2001, powtarzany: 2010, 2012),
 • 7 STOPIEŃ - ZWIĄZKI W ZAGROŻENIU - RELATIONSHIPS IN JEOPARDY - (rok ukończenia: 2007, powtarzany: 2012),
 • 8 STOPIEŃ - OBWODY CIAŁA, BÓL I ZROZUMIENIE - BODY CIRCUITS, PAIN AND UNDERSTANDING - (rok ukończenia 2007),
 • 9 STOPIEŃ - DZIECIŃSTWO, SEKSULANOŚĆ I STARZENIE SIĘ - CHILDHOOD, SEXUALITY AND AGING - (rok ukończenia 2008),
 • 10 STOPIEŃ - DORASTANIE DOROSŁOŚĆ I MIŁOŚĆ - ADOLESCENCE, MATURITY AND LOVE - (rok ukończenia 2008),
 • 11 STOPIEŃ - KURS KONSULTANTA FACILITATORA - CONSULTANT FACILITATOR - (rok ukończenia 2009) - KURS KWALIFIKACYNY
 • (powtórzony: 2015)
 • Certyfkat Eliza M. Kurowska
 • Certyfkat Instructor Training Eliza M. Kurowska
 • Certyfkat Advance Instructor Eliza M. Kurowska

 

KURSY ONE BRAIN NA TEMATY UNIWERSALNE:

 • 12 STOPIEŃ - ZACHŁANNOŚĆ, WINA I BÓG- GREED, GUILT & GOD
  - (rok ukończenia: 2010),
 • JEDNOŚĆ - ONENNESS - (rok ukończenia: 2008),
 • SEKSUALNOŚĆ - SEXUALITY - (rok ukończenia 2008),
 • DZIECKO JAKO RODZIC - CHILD AS THE PARENT -
  (rok ukończenia: 2011).
 • KURS INSTRUKTORSKI - INSTRUCTOR TRAINING -
  (rok ukończenia: 2009) - KURS KWALIFIKACYJNY
 • WGLĄD DO STRUKTUR/ FUNKCJI - THE S/F INSIDE -
  (rok ukończenia: 2011, powtórzony: 2015),
 • STRUKTURY/ FUNKCJE DLA ZAAWANSOWANYCH - ADVANCED S/F - (rok ukończenia: 2010),
 • KURS MISTRZOWSKI STRUKTUR/ FUNKCJI - MASTER KLASS S/F - (rok ukończenia: 2008),
 • KURS PRAKTYCZNY KONSULTANTA FACYLITATORA - CONSULTANT PRACTICUM - (rok ukończenia: 2011).
 • KURS ZAAWANSOWANY INSTRUKTORSKI-ADVANCED INSTRUCTOR TRAINING -
  (rok ukończenia: październik 2013) - KURS KWALIFIKACYJNY